Informer.co.il

Google

שמות לבנים ולבנות באות י

סנן לשמות באורך:  2 אותיות  3 אותיות  4 אותיות  5 אותיות  6 אותיות  7 אותיות  8 אותיות  9 אותיות  10 אותיות 

נמצאו 222 שמות
פירוש ומידע ערך בגימטריה ערך נומורולוגי שם באנגלית שם בעברית
יאיר - פירוש  221   5   Yair   יאיר
יאירה - פירוש  226   1   Yaira   יאירה
יאל - פירוש  41   5   Yal   יאל
יאלי - פירוש  51   6   Yali   יאלי
יאן - פירוש  61   7   Yan   יאן
יאנה - פירוש  66   3   Yana   יאנה
יאשיהו - פירוש  332   8   Yoshiyahu   יאשיהו
יבגני - פירוש  75   3   Yevgeni   יבגני
יבגניה - פירוש  80   8   Yevgeniya   יבגניה
יבין - פירוש  72   9   Yavin   יבין
יבניאל - פירוש  103   4   Yavne'el   יבניאל
יבניאלה - פירוש  108   9   Yavniela   יבניאלה
יבשם - פירוש  352   1   Yivsam   יבשם
יגאל - פירוש  44   8   Yigal   יגאל
יגאלה - פירוש  49   4   Yigaela   יגאלה
יגב - פירוש  15   6   Yogev   יגב
יגור - פירוש  219   3   Yagur   יגור
יגיל - פירוש  53   8   Yagil   יגיל
יגל - פירוש  43   7   Yagel   יגל
ידהר - פירוש  219   3   Yidhar   ידהר
ידיד - פירוש  28   1   Yadid   ידיד
ידידה - פירוש  33   6   Yedida   ידידה
ידידיה - פירוש  43   7   Yedidya   ידידיה
ידין - פירוש  74   2   Yadin   ידין
ידיר - פירוש  224   8   Yadir   ידיר
ידעיה - פירוש  99   9   Yedaaya   ידעיה
יה לי - פירוש  55   1   Yali   יה לי
יהב - פירוש  17   8   Yahav   יהב
יהבה - פירוש  22   4   Yahava   יהבה
יהוא - פירוש  22   4   Yehu   יהוא
יהואחז - פירוש  37   1     יהואחז
יהואש - פירוש  322   7   Yehoash   יהואש
יהודה - פירוש  30   3   Yehuda   יהודה
יהודי - פירוש  35   8   Yehudi   יהודי
יהודית - פירוש  435   3   Yehudit   יהודית
יהוידע - פירוש  105   6   Yehoyada   יהוידע
יהויכין - פירוש  111   3     יהויכין
יהויקים - פירוש  181   1   Yehoyakim   יהויקים
יהונדב - פירוש  77   5   Yehonadav   יהונדב
יהונתן - פירוש  521   8   Yehonatan   יהונתן
יהורם - פירוש  261   9   Yehoram   יהורם
יהושוע - פירוש  397   1   Yehoshua   יהושוע
יהושע - פירוש  391   4   Yehoshua   יהושע
יהושפט - פירוש  410   5     יהושפט
יהל - פירוש  45   9   Yahel   יהל
יהלאור - פירוש  252   9   Yahelor   יהלאור
יהלה - פירוש  50   5   Yahela   יהלה
יהלום - פירוש  91   1   Yahalom   יהלום
יהלומה - פירוש  96   6   Yahaloma   יהלומה
יהלומית - פירוש  501   6   Yahalomit   יהלומית
יהלי - פירוש  55   1   Yaheli   יהלי
יה-לי - פירוש  -5   -5   Yah-Li   יה-לי
יואב - פירוש  19   1   Yoav   יואב
יואל - פירוש  47   2   Yoel   יואל
יואלה - פירוש  52   7   Yoela   יואלה
יואלי - פירוש  57   3   Yoeli   יואלי
יואלית - פירוש  457   7   Yoelit   יואלית
יואן - פירוש  67   4   Yoan   יואן
יואנה - פירוש  72   9   Yoana   יואנה
יואש - פירוש  317   2   Yoash   יואש
יובב - פירוש  20   2   Yovav   יובב
יובל - פירוש  48   3   Yuval   יובל
יוגב - פירוש  21   3   Yogev   יוגב
יוג'ין - פירוש  79   7   Eugene   יוג'ין
יודפת - פירוש  500   5   Yodfath   יודפת
יוהד - פירוש  25   7   Yohad   יוהד
יוחאי - פירוש  35   8   Yochai   יוחאי
יוחי - פירוש  34   7   Yochi   יוחי
יוחנן - פירוש  124   7   Yohanan   יוחנן
יוטבת - פירוש  427   4   Yotvat   יוטבת
יוכבד - פירוש  42   6   Yocheved   יוכבד
יוכי - פירוש  46   1   Yochi   יוכי
יולי - פירוש  56   2   Yuly   יולי
יוליאנה - פירוש  112   4   Juliana   יוליאנה
יוליה - פירוש  61   7   Yuliya   יוליה
יוליו - פירוש  62   8   Julio   יוליו
יוליוס - פירוש  122   5   Julius   יוליוס
יולנדה - פירוש  105   6   Yolanda   יולנדה
יום טוב - פירוש  73   1   Yom Tov   יום טוב
יום-טוב - פירוש  55   1   Yom-Tov   יום-טוב
יומי - פירוש  66   3   Yomi   יומי
יון - פירוש  66   3   Yon   יון
יונדב - פירוש  72   9   Yonadav   יונדב
יונה - פירוש  71   8   Yona   יונה
יוני - פירוש  76   4   Yoni   יוני
יונינה - פירוש  131   5   Yonina   יונינה
יונית - פירוש  476   8   Yonit   יונית
יונת - פירוש  466   7   Yonat   יונת
יונתן - פירוש  516   3   Yonatan   יונתן
יוסי - פירוש  86   5   Yossi   יוסי
יוסף - פירוש  156   3   Yoseph   יוסף
יוספה - פירוש  161   8   Yosepha   יוספה
יועד - פירוש  90   9   Yoad   יועד
יועזר - פירוש  293   5   Yuazar   יועזר
יופיאל - פירוש  137   2   Yofiel   יופיאל
יופית - פירוש  506   2   Yofit   יופית
יוקד - פירוש  120   3   Yoked   יוקד
יוראי - פירוש  227   2   Yoray   יוראי
יורטל - פירוש  255   3   Yortal   יורטל
יורי - פירוש  226   1   Yuri   יורי
נמצאו 222 מודעות 3 עמוד 1 מתוך

1    2    3    הבא
א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת  

מידע

© 2019 Informer.co.il    אינפורמר       צור קשר       תקנון